top of page
Flytande bubblor

                                                 Kvalitét & miljö

RCD Teknik AB är sedan några år tillbaka ISO-certifierade och bedriver en aktiv miljöpolicy.
Företaget är certifierade för ISO 9001:2008.Vi har under 2016 genomgått en större omcertifiering av vårt ISO system för att förbättra och förnya systemet. 

                                                  Miljöpolicy 

RCD Teknik AB ska i sin verksamhet arbeta för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i sin avvägning med kvalitet och ekonomi. Detta ska uppnås genom ett ständigt förbättringsarbete. Grundkrav är att lagar och förordningar ska uppfyllas.

RCD Teknik AB ska genom ett aktivt miljöarbete inom verksamheten bidra till att miljön förbättras. Vår ambition är också att företaget, både internt och externt, förknippas med denna miljömedvetenhet.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn efterlevs.
Vårt miljöarbete och miljöledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar.

Vi kan hjälpa er med planering, konstruktion, tillverkning och lagerhållning.

Lång erfarenhet innom tillverkning och logistik

Kvalite enligt ISO : 9001 2015

Snabba Leveranser

Kontakta gärna oss för mer information.
bottom of page